Isibheno ukuba supreme inkundla kwi-French umthetho