Irhafu-zincwadi: Amashishini, Abantu, react ukuba yezemali phezu kwendawo yolawulo

ihlala ingu langoku