Kwakhona idala ubunzima kwingqesho — eliphetheyo le imali ka-fines kwaye izohlwayo — portal ye-ministries kwezoqoqosho kwaye mali

I-tyala ka-ingqokelela ka-fines kwaye izohlwayo uya kuqalisa nemigaqo-nkqubo uqokelelo adapted, wenza imisebenzi ka-kokuba zifunyenwe, kwaye ugcina ii-akhawunti