Umnikelo isivumelwano - isivumelwano Isikhokelo umnikelonkqu ukuba thina musa ukusoloko cinga

A umnikelo ngu isivumelwano